• TIỂU NAM CẢM ỨNG MÃ SB-8471
  • Giá: 4,000,000đ
  • Mã sản phẩm: TIỂU NAM CẢM ỨNG MÃ SB-8470
  • Khu vực bán: Toàn quốc
  • Bảo hành: 10 năm phần sứ, 3 năm phụ kiện

 

• Tiểu nam cảm ứng
• Kích thước: 350*300*690mm
• Loại treo tường